Điều hòa âm trần Daikin

.

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 18.000BTU FCQ50KAVEA/RZQS50AV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 21.000BTU FCQ60KAVEA/RZQS60AV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 24.000BTU FCQ71KAVEA/RZQ71LV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 34.000BTU FCQ100KAVEA/RZQ100LV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 34.000BTU FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZQ125LV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 48.000BTU FCQ140KAVEA/RZQ140LV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 48.000BTU FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều inverter ga R32

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 18.000BTU FFF50BV1/RZF50CV2V
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 21.000BTU FFF60BV1/RZF60CV2V
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 18.000BTU FCF50CVM/RZF50CV2V
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 21.000BTU FCF60CVM/RZF60CV2V
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 24.000BTU FCF71CVM/RZF71CV2V
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 24.000BTU FCF71CVM/RZF71CYM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 34.000BTU FCF100CVM/RZF100CVM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 34.000BTU FCF100CVM/RZF100CYM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 42.000BTU FCF125CVM/RZF125CVM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 42.000BTU FCF125CVM/RZF125CYM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 48.000BTU FCF140CVM/RZF140CVM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều R32 48.000BTU FCF140CVM/RZF140CYM

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter ga R32

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều R32 24.000BTU FCF71CVM/RZA71BV2V
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều R32 34.000BTU FCF100CVM/RZA100BV2V

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều thường Ga R410 đa hướng thổi

Daikin âm trần 1 chiều 13.000 BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Daikin âm trần 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Daikin âm trần 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Daikin âm trần 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Daikin âm trần 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MY1
Daikin âm trần 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MY1
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MY1
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 42.000BTU FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 48.000BTU FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều inverter FCQ

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 18.000BTU FCQ50KAVEA/RZR50MVMV
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 21.000BTU FCQ60KAVEA/RZR60MVMV
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 24.000BTU FCQ71KAVEA/RZR71MVMV
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 34.000BTU FCQ100KAVEA/RZR100MVM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 34.000BTU FCQ100KAVEA/RZR100MYM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZR125MYM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 48.000BTU FCQ140KAVEA/RZR140MVM
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều 48.000BTU FCQ140KAVEA/RZR140MYM

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều thường

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 24.000BTU FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 34.000BTU FCQ100KAVEA/RQ100MV1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 34.000BTU FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 42.000BTU FCQ125KAVEA/RQ125MY1
Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều 48.000BTU FCQ140KAVEA/RQ140MY1

Từ khóa: Điều hòa âm trần Daikin giá rẻ, ,

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng