Điều hòa âm trần 45.000 BTU

.

Refine Search

Laptops (6) LG
Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi non-inverter 42.000BTU FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi non-inverter 42.000BTU FCNQ42MV1/RNQ42MY1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

38.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZR125MVM

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZR125MVM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

44.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZR125MYM

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZR125MYM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

47.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều đa hướng thổi non-inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều đa hướng thổi non-inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RQ125MY1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

46.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

49.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

Điều hòa Daikin âm trần 2 chiều đa hướng thổi inverter 42.000BTU FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

50.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần 1 chiều thường 42.000 BTU FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần 1 chiều thường 42.000 BTU FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

35.975.800 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần hai chiều inverter 42.000 BTU FDT125VF/FDC125VN

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần hai chiều inverter 42.000 BTU FDT125VF/FDC125VN

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

52.723.200 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 1 chiều thường 42.000 BTU FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 1 chiều thường 42.000 BTU FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.495.400 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió hai chiều inverter 42.000 BTU FDUM125VF/FDC125VN

Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió hai chiều inverter 42.000 BTU FDUM125VF/FDC125VN

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

56.997.700 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter R32 42.000BTU FCF125CVM/RZF125CVM

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter R32 42.000BTU FCF125CVM/RZF125CVM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

44.850.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter R32 42.000BTU FCF125CVM/RZF125CYM

Điều hòa Daikin âm trần 1 chiều đa hướng thổi inverter R32 42.000BTU FCF125CVM/RZF125CYM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

47.300.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Fujitsu âm trần cassette 1 chiều non-inverter 45.000 BTU AUY45A

Điều hòa Fujitsu âm trần cassette 1 chiều non-inverter 45.000 BTU AUY45A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Fujitsu âm trần cassette 2 chiều non-inverter 45.000 BTU AUY45R

Điều hòa Fujitsu âm trần cassette 2 chiều non-inverter 45.000 BTU AUY45R

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Panasonic âm trần cassette 1 chiều non-inverter 42.600BTU S-40PU1H5/U-40PV1H8

Điều hòa Panasonic âm trần cassette 1 chiều non-inverter 42.600BTU S-40PU1H5/U-40PV1H8

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

32.700.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Panasonic âm trần cassette 1 chiều non-inverter 45.000BTU S-45PU1H5/U-45PV1H8

Điều hòa Panasonic âm trần cassette 1 chiều non-inverter 45.000BTU S-45PU1H5/U-45PV1H8

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

34.450.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Panasonic âm trần cassette 1 chiều inverter 43.000BTU CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52

Điều hòa Panasonic âm trần cassette 1 chiều inverter 43.000BTU CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.500.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa General âm trần cassette 1 chiều non-inverter 45.000 BTU AUG45ABAS/AOG45APA3L

Điều hòa General âm trần cassette 1 chiều non-inverter 45.000 BTU AUG45ABAS/AOG45APA3L

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa General âm trần cassette 2 chiều non-inverter 45.000 BTU AUG45RLB3W/AOG45RPA3

Điều hòa General âm trần cassette 2 chiều non-inverter 45.000 BTU AUG45RLB3W/AOG45RPA3

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

Liên hệ VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều non-inverter 42.000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều non-inverter 42.000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

35.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 2 chiều non-inverter 42.000BTU FBQ125EVE/RQ125MY1

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 2 chiều non-inverter 42.000BTU FBQ125EVE/RQ125MY1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

44.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter 42.000BTU FBQ125EVE/RZR125MVM

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter 42.000BTU FBQ125EVE/RZR125MVM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

42.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter 42.000BTU FBQ125EVE/RZR125MYM

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter 42.000BTU FBQ125EVE/RZR125MYM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

45.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 2 chiều inverter R410A 42.000BTU FBQ125EVE/RZQ125LV1

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 2 chiều inverter R410A 42.000BTU FBQ125EVE/RZQ125LV1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

47.550.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 2 chiều inverter R410A 42.000BTU FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 2 chiều inverter R410A 42.000BTU FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

48.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter R32 42.000BTU FBA125BVMA/RZF125CVM

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter R32 42.000BTU FBA125BVMA/RZF125CVM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

42.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter R32 42.000BTU FBA125BVMA/RZF125CYM

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió 1 chiều inverter R32 42.000BTU FBA125BVMA/RZF125CYM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

45.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều non-inverter 42.000BTU FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều non-inverter 42.000BTU FHNQ42MV1/RNQ42MY1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

32.800.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 2 chiều non-inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RQ125MY1

Điều hòa Daikin áp trần 2 chiều non-inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RQ125MY1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

43.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZR125MVM

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZR125MVM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

41.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZR125MYM

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZR125MYM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

44.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 2 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZQ125LV1

Điều hòa Daikin áp trần 2 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZQ125LV1

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

46.600.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 2 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A

Điều hòa Daikin áp trần 2 chiều inverter 42.000BTU FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

47.900.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter R32 42.000BTU FHA125BVMA/RZF125CVM

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter R32 42.000BTU FHA125BVMA/RZF125CVM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

41.950.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter R32 42.000BTU FHA125BVMA/RZF125CYM

Điều hòa Daikin áp trần 1 chiều inverter R32 42.000BTU FHA125BVMA/RZF125CYM

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

44.400.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Panasonic giấu trần ống gió 1 chiều non-inverter 42.500BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

Điều hòa Panasonic giấu trần ống gió 1 chiều non-inverter 42.500BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

32.350.000 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Điều hòa Mitsubishi Heavy áp trần hai chiều inverter 42.000 BTU FDEN125VF/FDC125VN

Điều hòa Mitsubishi Heavy áp trần hai chiều inverter 42.000 BTU FDEN125VF/FDC125VN

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

52.922.400 VND $122.00 -10% Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More